Διευκρινίσεις ΥΠΠ για την υποβολή αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), σε συνέχεια της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στα Μ.Μ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π., ημερομηνίας 05.07.2013, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας για τους απόφοιτους/τελειόφοιτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν ανά επαρχία στα Σχολεία που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου, 13 Ιουλίου 2013.  Τα ΚΣΑ θα λειτουργούν από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στα ΚΣΑ, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο να το πράξει, αφού μελετήσουν το ενδεικτικό μηχανογραφικό που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ημερομηνίας 05.07.2013, ώστε να κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές. Έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/exams (Έντυπα). Οι υποψήφιοι που χρειάζονται τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τη συμπλήρωση της αίτησής τους παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υ.Π.Π. (από τις 7:30π.μ – 3:00μ.μ., εκτός Σαββάτου), τηλ. 22800931.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (Ομογενείς), γίνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr) από τις 8 μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2013.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


124