Διήμερα Σεμινάρια στο CDA College


  Στις 23 Απριλίου 2018 διοργανώθηκαν σεμινάρια σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, βελτίωσης των δεξιοτήτων συνέντευξης και αναζήτησης εργασίας από το Κέντρο παραγωγικότητας. Εκπαιδευτής ήταν ο κ. Ζαχαρίας Ιωάννου και οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις ανάγκες της αγοράς.

Βασικός στόχος του Κολεγίου είναι η διατήρηση επαφής με τις ανάγκες της αγοράς έτσι ώστε να μπορούν οι φοιτητές μας να εργοδοτηθούν ευκολότερα από την περίοδο των σπουδών τους και με την αποφοίτηση τους.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


67