Διημερίδα με θέμα: Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου


Παρουσίαση καλών πρακτικών από Ομότιμους Συμβούλους (Peer Counselling) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2018, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στη Λευκωσία, Διημερίδα με θέμα «Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου – Παρουσίαση καλών πρακτικών από Ομότιμους Συμβούλους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Διημερίδα διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του ΥΠΠ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (ΕΕ), στα πλαίσια του στόχου της για Διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, αλλά και του γενικότερου στόχου του ΥΠΠ για καθιέρωση της Κύπρου ως Περιφερειακού και Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Στη Διημερίδα, πέραν των λειτουργών της ΔΑΑΕ, προσκλήθηκαν και παρέστησαν Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, Διευθυντές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπρόσωποί τους, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, Εκπρόσωπος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ομιλητές στη Διημερίδα ήταν εκπρόσωποι της ΕΕ, ειδικοί Σύμβουλοι σε θέματα Διεθνοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αναπλ. Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου. Χαιρετισμό στη Διημερίδα απηύθυνε η Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠ, κα. Αίγλη Παντελάκη.   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


189