Δικαιώθηκε από το Ανώτατο για μη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του από το ΚΥΣΑΤΣ


Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε το Δημήτρη Ζαχαρούδη στην προσφυγή του κατά του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, το οποίο  δεν ενέκρινε το αίτημα του για αναγνώριση του τίτλου σπουδών του Bachelor of Science που του απονεμήθηκε από το University of Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου, ως τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Financial Services. Η αιτιολογία που παρατέθηκε στην σχετική προς τον αιτητή επιστολή ημερ. 27/1/11 είναι η ακόλουθη:

«Αναφορικά με την αίτηση σας με Αρ.Πρωτ.Ε21/07, το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αίτηση επανεξέτασης με Αρ. Πρωτ.Ε21/07, καθώς και την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Επανεξέτασης, αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα σας για αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας «BachelorofScience" που απνεμήθηκε από το UniversityofManchesterτου Ηνωμένου Βασιλείου, ως τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση FinancialServicesδιότι:

Η παρακολούθηση των μαθημάτων για την απόκτηση του παραπάνω τίτλου έγινε στο Intercollegeτης Κύπρου.  Την περίοδο που παρακολουθήσατε το πρόγραμμα σπουδών, το γεγονός ότι τα μαθήματα γίνονταν στο IntercollegeΚύπρου, παραβίαζε το άρθρο 14(3) των περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο «Καμιά ιδιωτική σχολή δεν μπορούσε να απονέμει η ίδια τίτλους ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή να παρέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να απονέμου αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία».

Το ίδρυμα InstituteofFinancialServices, με το οποίο συνεργάστηκε το UniversityofManchesterγια την προσφορά του προγράμματος σπουδών που παρακολουθήσατε, δεν περιλαμβανόταν στους καταλόγους των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου που εκδίδει το DepartmentforBusinessInnovation & Skillsτης εν λόγω χώρας, τη συγκεκριμένη περίοδο που σπουδάσατε.

Αν επιθυμείτε η αίτηση σας να επανεξεταστεί, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης στο σχετικό έντυπο, το αργότερο εντός ενός μηνός.»

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η σύνθεση του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. της 106ης συνεδρίας του ημερ. 22/11/10 ήταν παράνομη. 

Η προσφυγή επιτυγχάνει με €1.200 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. 

Ολόκληρη η απόφαση στο έγγραφο που ακολουθεί:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


424