ΔΗΚΙ Καθηγητών: 14 θέσεις εισηγήσεις ενόψει της σχολικής χρονιάς 2013-2014


Η ΔΗ.ΚΙ. Καθηγητών με ανακοίνωσή της  παρουσιάζει μερικές 14 θέσεις-εισηγήσεις της, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η υλοποίησή των οποίων θεωρεί, ότι θα συμβάλει τα μέγιστα, χωρίς βεβαίως επιπρόσθετο οικονομικό κόστος, στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου. Όπως σημειώνει, αναμφίβολα πολλά είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν,  για να αποκτήσει το Δημόσιο Σχολείο το κύρος και την αίγλη, που παλαιότερα είχε. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οικονομική κρίση, που διέρχεται η Πατρίδα μας, η ΔΗ.ΚΙ. θεωρεί, ότι στις 14 πιο κάτω θέσεις, το ΥΠΠ πρέπει να δώσει προτεραιότητα.        

1. Παιδεία-Οικονομική Κρίση: Δε θα πρέπει να τεθεί ξανά θέμα αύξησης του διδακτικού χρόνου των Εκπαιδευτικών ή να αφήνεται να αιωρείται οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση των μαθητών ανά τάξη ή να γίνουν περικοπές κονδυλίων που θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στελέχωσης των Γυμνασίων και Λυκείων. Θεωρούμε, ότι τέτοιου είδους πολιτικές αποτελούν διακανονισμούς, που πλήττουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και καθιστούν τoν Εκπαιδευτικό αδύνατο να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα, που αναφύονται  με την  επιδείνωση  των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

2. Μειώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού: Οι οποιεσδήποτε διαρθρωτικές αλλαγές γίνουν στο ΥΠΠ και σχετίζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό, να γίνονται προγραμματισμένα και σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με τις αφυπηρετήσεις, έτσι, ώστε οι διορισμένοι Έκτακτοι/Συμβασιούχοι Εκπαιδευτικοί να μη χάνουν την εργασία τους.

3. Άρση του μέτρου παγοποίησης των Προαγωγών  και των Μονιμοποιήσεων των Εκπαιδευτικών: Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων προαγωγής να συνεχισθεί για την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Οι  Εκπαιδευτικοί που θα προαχθούν  να μη λάβουν την προσαύξηση. Οι μονιμοποιήσεις δεν έχουν κανένα επιπρόσθετο οικονομικό κόστος και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνει κατανοητή η ειδοποιός διαφορά των Σχολείων από τα άλλα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά με λιγότερες θέσεις Ανώτερων Λειτουργών. Ένα σχολείο όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά χωρίς Διευθυντή ή χωρίς Βοηθούς Διευθυντές.

4. Πειθαρχία-Ευπρεπής εμφάνιση των μαθητών/τριών: Το Υ.Π.Π. να διακηρύξει την αποφασιστικότητά του για στήριξη και αναβάθμιση  του Δημόσιου  Σχολείου, τονίζοντας  προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι Γενικοί Κανονισμοί και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί πειθαρχίας των  μαθητών/τριών θα πρέπει να εφαρμόζονται πιστά. Το Υ.Π.Π. πρέπει επιτέλους να αγγίξει το πρόβλημα των μαθητών/τριών με σοβαρές αποκλίνουσες συμπεριφορές. Λύση στο πρόβλημα  πιστεύουμε, ότι θα δώσει η δημιουργία των Κέντρων Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (Πολυθεματικά Κέντρα). Επίσης, τους μαθητές με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, το Υ.Π.Π. οφείλει να τους κατευθύνει (με συγκεκριμένες διαδικασίες) προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι η ωφέλεια  για τους μαθητές αυτούς στο γνωσιολογικό τομέα από την  θητεία τους στο Λύκειο  είναι σχεδόν μηδενική.

5. Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (Ε.Μ.) : Το Υ.Π.Π. οφείλει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε αξιολόγηση όλων των τομέων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Από τα αποτελέσματα, που θα προκύψουν, να ιεραρχηθούν στόχοι και νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι  θα οδηγούν σε ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας.

 6. Εφαρμογή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων-Αξιολόγηση: Το Υ.Π.Π. πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εξωτερική αξιολόγηση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων,  που ήδη εφαρμόζονται στη Μέση Εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες εφαρμογής.H συμμετοχή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση αυτή θεωρείται άκρως απαραίτητη.

7. Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και της Σχολικής μονάδας:      

Το αίτημα για  δημιουργία Δευτεροβάθμιου Σώματος  για εξέταση των ενστάσεων για  την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το οποίο περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης του Υ.Π.Π., να προωθηθεί άμεσα για νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η εξαγγελία σύστασης Επιτροπής Προώθησης Σχεδίου Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και της Σχολικής Μονάδας.

.8. Προγράμματα/Δέσμες στο Λύκειο: Απαιτείται το συντομότερο δυνατό η δημιουργία περιορισμένου αριθμού προγραμμάτων/δεσμών για την Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου. Περαιτέρω συνέχιση του σημερινού τρόπου λειτουργίας του Λυκείου (απεριόριστοι συνδυασμοί) δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Σχολείο.

9. Τετράμηνα : Θέση της ΔΗ.ΚΙ. είναι, ότι η εξεταστέα ύλη πρέπει να κατανεμηθεί εξίσου στα δύο τετράμηνα. Με την εισαγωγή των ενδιάμεσων εξετάσεων (χειμερινή εξεταστική περίοδος), οι μαθητές θα διευκολυνθούν σε μεγάλο βαθμό, αφού στο τέλος της σχολικής χρονιάς δε θα έχουν να εξεταστούν ολόκληρη τη διδακτέα ύλη.     

10.A΄ Τάξη Λυκείου: To «Eνιαίο» Λύκειο έχει δημιουργήσει μεγάλο χάσμα μεταξύ της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου. Ως εκ τούτου η μερική εξειδίκευση στην Α΄ τάξη Λυκείου (π.χ. δύο μαθημάτων ) θεωρείται πλέον αδήριτη ανάγκη.

11. Βαθμολογία Γυμνασιακού Κύκλου. Ο σημερινός τρόπος  βαθμολογίας  στο Γυμνάσιο είναι ισοπεδωτικός και επενεργεί σε βάρος όλων των μαθητών/τριων. Γι’ αυτό  η βαθμολογία  θα πρέπει να μετατραπεί από  αλφαβητική σε αριθμητική.

12. Πιλοτικό Πρόγραμμα 80λέπτων σε 4 Γυμνάσια. Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2012-2013 πρέπει να τύχει αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητά  του. Να εξεταστεί κατά πόσο ο διαφοροποιημένος  διδακτικός χρόνος  βοηθάει στη κάλυψη της ύλης των  Ν.Α.Π..

13. Αλλόγλωσσοι μαθητές :  Οι αλλόγλωσσοι μαθητές, οι οποίοι δεν κατέχουν την Ελληνική γλώσσα δε θα πρέπει να εγγράφονται στο Δημόσιο Σχολείο. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής τους, θα πρέπει να είναι η κατοχή πιστοποιητικού ικανοποιητικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Το ΥΠΠ οφείλει να δημιουργήσει τάξεις υποδοχής για ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας προ της εγγραφής τους στο Δημόσιο Σχολείο.

14. Σχεδιασμός & Τεχνολογία / ΤεχνολογίαΟι καθηγητές της ειδικότητας αυτής παρότι ασκούν τα ίδια καθήκοντα τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ως προς την αξιολόγησή τους, λόγω των Σχεδίων Υπηρεσίας, με εμφανές το φαινόμενο της διάκρισης σε βάρος καθηγητών της ειδικότητας αυτής. Η λύση του μακροχρόνιου αυτού προβλήματος δεν είναι ούτε δύσκολη αλλά ούτε και οικονομικό κόστος συνεπάγεται. Αρκεί το Υ.Π.Π. να επιδείξει την αναγκαία αποφασιστικότητα.   

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


159