Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ: O συνιστώμενος χρόνος διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση


Κυκλοφόρησε χθες η ολοκαίνουργια έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ που αφορά στο συνιστώμενο χρόνο διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάγνωση, τη γραφή και τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τις κοινωνικές σπουδές.

2.  Η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ανάγνωση, η γραφή και η λογοτεχνία αποτελούν τους τομείς που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου διδασκαλίας, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μαθηματικά αντιπροσωπεύουν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο του χρόνου διδασκαλίας. Το μερίδιό αυτό μειώνεται στο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι άλλων θεμάτων όπως οι φυσικές επιστήμες.

3.  Εκτός από τη συγκριτική ανάλυση, η έκθεση περιλαμβάνει εθνικά διαγράμματα που απεικονίζουν δεδομένα ανά χώρα και θέμα, τα οποία συλλέγονται από κοινού από τα δίκτυα ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NΕSLI (ΟΟΣΑ). Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ συλλέγει δεδομένα σχετικά με το χρόνο διδασκαλίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες και ενημερώνει ετησίως τα ευρήματα αυτά, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δικτύου από το 2010.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


273