Δήλωση ενδιαφέροντος για τα Μουσικά Λύκεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου


Μέσα στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει στη λειτουργία τριών νέων Μουσικών Λυκείων, αφενός για να δώσει τη δυνατότητα στους νέους από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της Μουσικής να προετοιμαστούν κατάλληλα, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία και αφετέρου να ενισχύσει με γνώσεις και εμπειρίες όλους τους νέους του νησιού μέσα από την καλλιέργεια της μουσικής τους παιδείας.

Το πρώτο Μουσικό Σχολείο λειτούργησε το Φεβρουάριο του 2006 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο (Λευκωσία) και το δεύτερο το Σεπτέμβριο του 2006 στο Λανίτειο Λύκειο Α΄ (Λεμεσός). Τα συγκεκριμένα σχολεία επιλέγηκαν με βάση την υποδομή, την τοποθεσία και την ιστορική τους παράδοση, ώστε να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατότητες επιτυχίας του θεσμού. Τα σχολεία αυτά διαθέτουν αίθουσα συναυλιών, βιβλιοθήκη και κατάλληλους χώρους για διδασκαλία μουσικών συνόλων, ατομικών και ομαδικών μαθημάτων καθώς και για την αποθήκευση των

μουσικών οργάνων.

Για τη λειτουργία των τριών νέων Μουσικών Λυκείων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα φροντίσει ώστε να δημιουργηθεί εργαστηριακή υποδομή μουσικής τεχνολογίας και να αγοραστούν μουσικά όργανα, βιβλία και κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό. Για τη στέγαση των τριών νέων Μουσικών Λυκείων το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει επιλέξει τα πιο κάτω σχολεία, στα οποία υπάρχει η απαραίτητη υποδομή (θέατρο, αίθουσα μουσικής) που απαιτείται για τη λειτουργία των εν λόγω σχολείων:

Λάρνακα: Λύκειο Αραδίππου

Πάφος: Α΄ Λύκειο Πάφου

Αμμόχωστος: Λύκειο Κοκκινοχωριών

Το Μουσικό Σχολείο έχει σχεδιαστεί μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος με τη μορφή του Ολοήμερου Σχολείου. Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρωινού Ενιαίου Λυκείου και στη συνέχεια το ειδικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Το πρόγραμμα των μαθητών προσφέρεται σε τρία ή τέσσερα απογεύματα των τριών περιόδων περίπου (σύνολο 12 περίοδοι την εβδομάδα).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής μουσικής παιδείας - ατομικά και ομαδικά - συγκρότηση μουσικών συνόλων, καθώς και ενισχυτική διδασκαλία (για όσους τη χρειάζονται). Ο ιδιαίτερος μουσικός – καλλιτεχνικός

χαρακτήρας του προγράμματος ενισχύεται με πρόσθετα μαθήματα επιλογής και αντίστοιχη

αύξηση του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Το είδος και η ποικιλία των διδασκόμενων μαθημάτων, η καθιέρωση των μαθημάτων επιλογής, των ατομικών μαθημάτων,

καθώς και της διδασκαλίας σε μικρές ομάδες, συμβάλλουν στην προσφορά μουσικής παιδείας υψηλού επιπέδου και στην επίτευξη των στόχων του Μουσικού Σχολείου, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της σχολικής ζωής.

Για την Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων στη Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο θα επιλεγούν 60 μαθητές (20 για το κάθε Σχολείο). Δήλωση Ενδιαφέροντος δικαιούνται να υποβάλουν μαθητές της Α΄ Λυκείου, οι οποίοι θα επιλεγούν με γραπτές εξετάσεις στη θεωρία, με πρακτική εξέταση σε ένα, τουλάχιστο, μουσικό όργανο και με συνέντευξη από ειδική Επιτροπή. Για το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας προσφέρεται περιορισμένο συμπληρωματικό αριθμό μαθητών και καλούνται οι μαθητές που ενδιαφέρονται να αιτηθούν ακρόασης για θέση στο Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας.

Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές και το απογευματινό τους πρόγραμμα είναι ευέλικτο. Το διδακτικό προσωπικό των Μουσικών Σχολείων αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές στους τομείς της διδασκαλίας όλων των οργάνων, των θεωρητικών, καθώς και της Βυζαντινής και Παραδοσιακής μουσικής.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης των Μουσικών Σχολείων θα πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά, στην

επόμενη χρονιά, (στη Β΄ τάξη) στην πρωινή τους φοίτηση, ένα τετράωρο Μουσικής Κατεύθυνσης, το οποίο εντάσσεται στα μαθήματα του Μουσικού Σχολείου. Προτρέπονται οι μαθητές κάθε Μουσικού Λυκείου να μετεγγράφονται στο σχολείο όπου στεγάζεται το Μουσικό Λύκειο της πόλης τους, ώστε να παρακολουθούν ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και για καλύτερη οργάνωση του δικού τους χρόνου, αφού έτσι θα αποφευχθεί η μετακίνησή τους από το ένα σχολείο στο άλλο.

Οι μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Λυκείων Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, θα πρέπει στείλουν Δήλωση Ενδιαφέροντος (επισυνάπτονται) μέσω τηλεομοιότυπου, στα αντίστοιχα Επαρχιακά Γραφεία:

Λευκωσίας αρ. φαξ.: 22 305 507

Λάρνακας – Αμμοχώστου αρ.φαξ.: 24 813 277

Πάφου αρ.φαξ.: 26 911 453
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


108