Δήλωση της βουλευτού του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου για την απόσπαση δασκάλας στις Βρυξέλλες


Μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής όπου συζητήθηκε το θέμα της απόσπασης δασκάλας στις Βρυξέλλες, η βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου προέβη στην ακόλουθη γραπτή δήλωση:

«Κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος «η φιλολογική προπηλάκιση» του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί περί τούτου πρόκειται, για τις ενέργειες πλήρωσης θέσης στη μόνιμη αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Βρυξέλλες.
Στην Επιτροπή Ελέγχου σήμερα φάνηκε πως δεν προκύπτει κανένα απολύτως ποινικό θέμα και θεωρούμε ότι τέτοιες παραπλανήσεις είναι εντελώς ανυπόστατες και παρωχημένες και ξεκάθαρο στόχο έχουν πολιτική στόχευση.

Άρα, εφαρμόστηκε ξεκάθαρα μία διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία στην συγκεκριμένη πρόσληψη, από μία πενταμελής ανεξάρτητη επιτροπή, όχι υπηρεσιακή, αλλά από ανεξάρτητους θεσμούς, η πλειοψηφία της οποίας δεν πρόσκειται στον ΔΗΣΥ.

Ομόφωνα όλα τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν για τη συγκεκριμένη υποψήφια ότι ήταν με διαφορά η καλύτερη και ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως πολιτική παρέμβαση.
Ως ΔΗΣΥ έχουμε εγγράψει σχετικό θέμα στη Βουλή για ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου «γενικότερα για τις διαδικασίες αποσπάσεων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας της ΕΕ στις Βρυξέλλες από το 2004, ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και εντεύθεν.
Ζητήσαμε ακριβώς και τον σχετικό κατάλογο αποσπάσεων από το 2004 για να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για όλες τις αποσπάσεις που γίνονταν, τα ζευγάρια των δημοσίων υπαλλήλων και όχι μόνο, κομματικά στελέχη τα οποία διορίζονταν με αποφάσεις αποκλειστικά και μόνο των αρμοδίων υπουργών.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα εξετάσει όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις μία προς μία και έχουν ακουστεί δυστυχώς πάρα πολλές και είναι μία ευκαιρία, επιτέλους, να θεσμοθετηθούν διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι εκ μέρους του ΔΗΣΥ έχω αποστείλει σχετική επιστολή στον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 31η Αυγούστου 2016, όπου του εισηγούμαστε όπως γίνει μια γενικότερη διερεύνηση του συστήματος των αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό.

Μεταξύ άλλων ζητήσαμε όπως αποτυπωθούν τα στοιχεία και γεγονότα προκειμένου να αποφασιστούν και τυχόν διορθωτικά μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) Πώς και από ποιους διαπιστώνονται οι ανάγκες που υπάρχουν για αποσπάσεις και ποιος αντικειμενικός έλεγχος ασκείται σε αυτή τη διαδικασία;

(β) Ποια ωφελήματα παραχωρούνται σε περίπτωση τέτοιων αποσπάσεων και κατά πόσο δικαιολογούνται;

(γ) Ποια είναι η διαδικασία εκδήλωσης και υποβολής ενδιαφέροντος από υπαλλήλους για την κάλυψη τέτοιων αναγκών; Δηλαδή κατά πόσον υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια, ισότητα ευκαιριών κ.ο.κ.

(δ) Με ποιο τρόπο και από ποιους γίνεται η επιλογή και κατά πόσον σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια;

(ε) Σε ποιο βαθμό τυγχάνει είτε στον ίδιο οργανισμό είτε και σε διαφορετικούς οργανισμούς για την ίδια περίοδο να υπηρετούν με απόσπαση ανδρόγυνα και αν αυτό είναι τυχαίο ή προκύπτει ως μεθοδευμένη επιλογή; Αν είναι σκόπιμο σε τέτοιες περιπτώσεις να διαφοροποιούνται ανάλογα και να προσαρμόζονται κάποια ωφελήματα που παραχωρούνται.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια ενδελεχής έρευνα και συζήτηση με σκοπό τη λήψη αναθεωρητικών αποφάσεων και διορθώσεων στις πρακτικές και τις διαδικασίες θα είναι ωφέλιμη για το δημόσιο συμφέρον και θα εξαλείψει και αρνητικά φαινόμενα που έχουν εντοπιστεί».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


107