Δημόσια διαβούλευση πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων για εθνικές προτεραιότητες


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε την 18η Απριλίου– σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – ημερίδα, για τη «Δυνατότητα Χρηματοδότησης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων από Διαρθρωτικά και άλλα ταμεία». Η εκδήλωση αποτέλεσε τον πρώτο δημόσιο διάλογο επί του θέματος, και επιδίωξε να φέρει σε συζήτηση και συνεργασία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ερευνητές και Επιχειρήσεις, με σκοπό την αξιοποίηση της γνώσης σε επιχειρησιακά πεδία. Στόχος είναι η εμπορευματοποίηση των ιδεών, ώστε να ρεύσουν αυτές στην αγορά ως καινοτόμα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων της Κύπρου, ανανέωσαν το ραντεβού των παρευρισκομένων, αλλά και όλων των σχετικών φορέων που επιθυμούν να μετάσχουν ενεργά, για τις 20 Ιουνίου 2013  στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε  ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κ. Χριστοφίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε αισιόδοξα απέναντι στην ζοφερή οικονομική κατάσταση της χώρας, αντλώντας άμυνες από την Επιστήμη. Μάλιστα, παρουσίασε εν συντομία τη δική του πρόταση, που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:  την «Πράσινη Οικονομία – Πράσινη Πολιτεία», την «Κοινωνία της Γνώσης: Έρευνα, Καινοτομία, Ανάπτυξη» και την «Ανάπτυξη της Ιατρικής Εκπαίδευσης και των Ιατρικών    Υπηρεσιών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


124