Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες Λάρνακα: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη


 Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καμάρες προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, για την περίοδο 6/5/2019 μέχρι 19/6/2019.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου.

(Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή 26/4/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο e-mail:  nip-kamares-lar@schools.ac.cy ή fax 24637374

H πρόσληψη  Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40’). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.

Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1609