Δημοτική Εκπαίδευση11-12: Με ένα σχολείο περισσότερο και 329 μαθητές λιγότερους


Κατά την περίοδο από την 5.09.2011 μέχρι και τις 7.09.2011 θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων την Πέμπτη 8.09.2011 (κατανομή μαθητών σε τμήματα, ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, καταρτισμός Ωρολογίου Προγράμματος, ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, ετοιμασία αιθουσών, διανομή βιβλίων στα τμήματα, έλεγχος υλικών και περιουσίας, έλεγχος των σχολικών χώρων και απομάκρυνση/ διόρθωση/ εξάλειψη κάθε επικίνδυνου αντικειμένου για αποφυγή ατυχημάτων κτλ.).

Την Πέμπτη για βιβλία

Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Πέμπτη 8.09.2011, για να κατανεμηθούν σε τμήματα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

 

Στα νηπιαγωγεία

Τα παιδιά των νηπιαγωγείων που φοιτούσαν και την προηγούμενη χρονιά καθώς και τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους στις 8.09.2011. Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

 

Τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων που δε φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε νηπιαγωγείου. Τα παιδιά αυτά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή καθημερινή αύξηση του χρόνου, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ. για όλα τα παιδιά, το αργότερο μέχρι τις 15.09.2011, ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.


343 δημοτικά σχολεία

Κατά τη νέα σχολική χρονιά 2011-2012 θα λειτουργήσουν συνολικά 343 δημοτικά σχολεία σε σύγκριση με 344 που λειτουργούσαν κατά την περσινή σχολική χρονιά. Κατά τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει ένα νέο δημοτικό σχολείο, το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, ενώ θα τερματιστεί η λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Οράς-Μελίνης Λάρνακας και Αγίου Γεωργίου Πάφου. Η κοινότητα Οράς θα συμπλεγματοποιηθεί με το Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας και η κοινότητα Μελίνης με το Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής. To Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου συμπλεγματοποιηθεί με το Δημοτικό Σχολείο Χολετριών. Λόγω όμως έντονων αντιδράσεων των κατοίκων του Αγίου Γεωργίου, το Υ.Π.Π. έχει προωθήσει νέα Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση για συμπλεγματοποίησή του με το ΙΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. Η απόφαση ακόμα εκκρεμεί.

49374 μαθητές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής στελέχωσης δημοτικών σχολείων, το 2011-2012 θα φοιτήσουν συνολικά 49374 μαθητές σε σχέση με 49703 που φοίτησαν κατά το 2010-2011 και θα λειτουργήσουν 2678 τμήματα σε σχέση με 2717 που λειτούργησαν κατά το 2010-2011 Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό υπολογίζεται να ανέλθουν σε 4262 δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Από αυτούς, στο δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου, θα εργαστούν τρεις (3) δάσκαλοι. Επιπλέον, στο σχολείο Ριζοκαρπάσου θα εργαστούν 1,3 νηπιαγωγοί.

 

Κατά τη νέα σχολική χρονιά 2011-12 θα λειτουργήσουν 262 δημόσια νηπιαγωγεία σε σύγκριση με 255 που λειτουργούσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 2010-11. Κατά την φετινή χρονιά θα λειτουργήσουν οκτώ νέα δημόσια νηπιαγωγεία: Απ. Βαρνάβα, Μακεδονίτισσα Β΄, Κάμπου, ΚΓ΄ Λεμεσού, Γερμασόγεια, Λειβάδεια Α΄, Αραδίππου Γ΄ και Δερύνεια Γ΄. Παράλληλα, θα ανασταλεί η λειτουργία ενός νηπιαγωγείου: του δημόσιου νηπιαγωγείου Παναγιάς το οποίο θα συμπλεγματοποιηθεί με το νηπιαγωγείο Πολεμίου.

 

11250 μαθητές στα νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής στελέχωσης, στα δημόσια νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 11250 μαθητές σε σχέση με 10778 που φοίτησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά. Οι μαθητές προδημοτικής ηλικίας-υποχρεωτικής εκπαίδευσης (4 8/12 – 5 8/12 χρονών) είναι 7356 σε σχέση με 6871 μαθητές που φοίτησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 2010-11. Επιπλέον, θα συνεχίσει τη λειτουργία του το νηπιαγωγείο στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, όπου θα φοιτήσουν 4 μαθητές και θα εργαστεί μία νηπιαγωγός και μία σχολική βοηθός. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό σύμφωνα και με έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, υπολογίζεται να ανέλθουν σε 733 νηπιαγωγούς.

 

Εδική εκπαίδευση

Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν 9 σχολεία ειδικής εκπαίδευσης και 78 ειδικές μονάδες στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Το διδακτικό προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης αναμένεται να ανέλθει στους 541 εκπαιδευτικούς.

 

Ολοήμερο

Επίσης, κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου. Προβλέπεται ότι, όπως και πέρσι, ο θεσμός θα εφαρμοστεί σε 43 τμήματα νηπιαγωγείου και σε 120 δημοτικά σχολεία, νοουμένου ότι οι εγγραφές των μαθητών θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Σε 24 από τα δημοτικά θα συνεχιστεί η εφαρμογή του Ολοήμερου Σχολείου για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α΄- Στ΄). Τα τελευταία χρόνια δίνεται δικαίωμα εγγραφής, κατά παρέκκλιση από τον Υπουργό, και παιδιών των μικρότερων ηλικιών (Α΄-Γ΄) στα σχολεία που δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές των τάξεων Δ΄- Στ΄. Η παρέκκλιση δίνεται λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι μαθητές των μεγαλύτερων ηλικιών σε σχέση με αυτούς των μικρότερων ηλικιών. Το κόστος παραμένει το ίδιο και παράλληλα εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες.

 

Παράλληλα, τη φετινή σχολική χρονιά θα συνεχιστεί ο θεσμός του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου σε 14 δημοτικά σχολεία, με βάση και την τελική απόφαση του Υ.Σ. (Αρ. Απ. 71.742, ημερ. 16/2/2011). Τα σχολεία στα οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο θεσμός είναι:

 

-    Επαρχία Λευκωσίας: Δημοτικό Σχολείο Παλαιχωρίου,

Δημοτικό Σχολείο Καπέδων,

Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης»

 

-    Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου: Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας,

       Δημοτικό Σχολείο Ζυγίου,

       Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας

 

-    Επαρχία Λεμεσού:   Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης,

         Δημοτικό Σχολείο Ερήμης,

         Δημοτικό Σχολείο Αψιούς,

         Δημοτικό Σχολείο Απαισιάς,

         Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής,

         Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας

         Δημοτικό Σχολείο Πελενδρίου

 

-       Επαρχία Πάφου: Δημοτικό Σχολείο Γιόλου

 

Τα βιβλία

Αναφορικά με το θέμα των Βιβλίων, πληροφορείστε ότι στην Αποθήκη του Υ.Π.Πέχουν φτάσει όλα τα βιβλία για τη Δημοτική εκπαίδευση. Από τα βιβλία ΟΕΔΒ υπολείπονται η Γραμματική Ε΄-Στ΄ και Γλώσσα, τεύχος 2, Α΄ τάξης τα οποία αναμένονται σύντομα. Η Αποθήκη προχωρεί στις αποστολές των βιβλίων με στόχο να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της νέας χρονιάς. Επίσης, πληροφορείστε ότι ετοιμάζεται και αποστέλλεται επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

 

Για το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής των Δημοτικών Σχολείων, επισυνάπτεται κατάλογος μετα Έργα υπό Εκτέλεση που περιλαμβάνει την ανέγερση των νέων σχολείων και τα σχολεία τα οποία πρόκειται να τύχουν γενικής βελτίωσης (αντισεισμική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση, προσθήκες, επισκευές, συντηρήσεις, επεκτάσεις, αθλητική υποδομή), τα σχολεία που ήδη βρίσκονται στο στάδιο του εργοληπτικού διαγωνισμού (νέα κτίρια, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις, μικρά έργα) καθώς επίσης και τα έργα υπό μελέτη, που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού (νέα κτίρια, γενική αναβάθμιση και επεκτάσεις). Παράλληλα, έχουν τροχιοδρομηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να τοποθετηθούν λυόμενες αίθουσες σε σχολεία (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) όπου δημιουργήθηκε ανάγκη νέων διδακτικών αιθουσών λόγω της αύξησης του αριθμού μαθητών και της δημιουργίας νέων τμημάτων.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

81