Διοικητικό Δικαστήριο: Παράνομη η απόφαση για αποκοπή επιδόματος πανεπιστημιακών


ΚΥΠΕ - Η πενταμελής Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου έκρινε ως παράνομη απόφαση για αποκοπή από 22 Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για πάνω από πέντε χρόνια, ετήσιου ειδικού επιδόματος που λάμβαναν ως απόρροια της αποδοχής προσφοράς διορισμού τους.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε σε απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ότι  η απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου για αποκοπή του επιδόματος έγινε στη βάση αντισυνταγματικού νόμου που είχε ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2013 γιατί προσκρούει στο άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, γι` αυτό και «είναι παράνομη και ακυρώνεται».
Στους 22 Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές είχε αποκοπεί από τότε ετήσιο επίδομα, το οποίο τους κατέβαλλε το Πανεπιστήμιο σε μηνιαία βάση μαζί με το μισθό τους, ύψους €6.834,41 για τους Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγήτριες και €11.960,21 για όλους τους Καθηγητές ή Καθηγήτριες.  Οι πανεπιστημιακοί είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 29 Οκτωβρίου 2013. Με την ίδρυση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου η υπόθεση είχε μεταφερθεί προς εκδίκαση από το σώμα. Λόγω της σοβαρότητας των ζητημάτων που εγείρονταν αποφασίστηκε στη συνέχεια όπως εκδικαστεί από την Ολομέλεια του σώματος.
Αρχικά με ομόφωνη απόφασή τους οι πέντε Δικαστές απορρίπτουν τις προδικαστικές ενστάσεις που προτάθηκαν από τους δικηγόρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην κυρίως απόφαση παρατίθενται τρία διαφορετικά σκεπτικά των δικαστών, τα οποία ωστόσο καταλήγουν στην ίδια ομόφωνη κατάληξη επί της ουσίας.
«Το επίδικο εδώ ειδικό επίδομα, που τερματίστηκε, αποτελούσε μέρος και σημαντικό ποοστό 12,5% στο ύψος των απολαβών των αιτητών και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να θεωρηθεί πως αφορούσε αμελητέα ή ασήμαντη αποκοπή ή το μη προστατευόμενο από το άρθρο 23 του Συντάγματος «ύψος του μισθού»…», αναφέρει η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου Μαρίκα Παπαθωμά Καλλιγέρου στο σκεπτικό της με το οποίο συμφωνεί και η Δικαστής Έλενα Μιχαήλ.
Λαμβάνοντας, συνεχίζει, «αυτό το πραγματικό δεδομένο υπόψη στην παρούσα υπόθεση, το σημαντικό (και καθόλου αμελητέο ή ασήμαντο) ποσοστό αποκοπής από τις απολαβές των αιτητών, καθώς και το γεγονός ότι οι λόγοι που επιτρέπονται από το άρθρο 23 του Συντάγματος για περιορισμό του περιουσιακού αυτού δικαιώματος δεν συνέτρεχαν, αφού όχι μονο στο άρθρο 122 περί Προϋπολογισμού Νόμου, αλλά ούτε και στον ίδιο τον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο δεν αναφέρονταν τέτοιοι επιτρεπτοί από το Σύνταγμα λόγοι για τον τερματισμό του ειδικού επιδόματος, καταλήγω πως ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2013 στο μέρος του – άρθρο 122 – που επέβαλλε τον τερματισμό του επίδικου ειδικού επιδόματος των αιτητών, είναι αντισυνταγματικός επειδή καταστρατηγεί το άρθρο 23 του Συντάγματος».
Επέβαλε, σημειώνει, «ανεπίτρεπτους, μη προβλεπόμενους στο άρθρο 23 του Συντάγματος, περιορισμούς στο στο περιουσιακό δικαίωμα των αιτητών».
«Η επίδικη απόφαση ως εκ τούτου, που βασίστηκε σε αντισυνταγματικό νόμο, είναι παράνομη και ακυρώνεται», καταλήγει.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


297