Διοργάνωση κοινής θεατρικής παράστασης εκπαιδευτικών, μαθητών στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ


«Η εισήγηση / πρόταση της κ. Ισμήνης Σακελλαροπούλου σχετικά με την ετοιμασία της θεατρικής παράστασης, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο. Η καθηγήτρια δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας τέτοιας παράστασης.

Εάν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην θεατρική παράσταση που εισηγήθηκε η κ. Σακελλαροπούλου ή επιθυμούν να καταθέσουν δική τους πρόταση, μπορούν να το υποβάλλουν γραπτώς στον ΕΜΕ φιλολογικών μαθημάτων και θεάτρου κ. Σπύρο Αντωνέλλο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (αρ. τηλεομ.: 22 800 863), ο οποίος θα έχει και τη γενική ευθύνη για την ετοιμασία της θεατρικής παράστασης.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η θεατρική παράσταση θα ετοιμαστεί κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να κατά θέσουν και δικές touc προτάσεις, παρακαλούνται να τις κοινοποιούν και στην ΟΕΛΜΕΚ.

Οι προτάσεις αλλά και οι δηλώσεις ενδιαφέροντος, θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


172