Διορίζονται Αναπληρωτές στη θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας


Οι πιο κάτω, διορίζονται ως Αναπληρωτές στη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης τους, ως εξής:

Κυπριανός Λούης, Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 5 Ιουνίου 2019 μέχρι τις 24 Ιουλίου 2019.

Αθηνά Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 25 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Ηλίας Μαρκάτζης, Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για την περίοδο από 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


981