Διόρθωση προαγωγής Δέσποινας Μαρτίδου - Φορσιέρ


Η κα Δέσποινα Μαρτίδου - Φορσιέρ προάγεται στη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση αναδρομικά από 1η Σεπτεμβρίου 2006 και όχι από 1η Σεπτεμβρίου 2016, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4985, ημερομηνίας 18.11.2016, ως γνωστοποίηση αρ. 666.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


101