Δίπλωμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Μονάδων Υγείας από το ΑΠΚ


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοινώνει Πρόγραμμα μονοετούς διάρκειας, το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (μέσω διαδικτύου) στη Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας, που οδηγεί στη λήψη αντίστοιχου Διπλώματος Κατάρτισης με ECTS.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου και απασχολούνται ήδη σε υπηρεσίες υγείας ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλισης υγείας.

Προσφέρει εκπαίδευση σε κρίσιμα αντικείμενα, όπως οι οικονομικές και γραμματειακές λειτουργίες των μονάδων υγείας, η διαχείριση των ασθενών, ο ιατρικός φάκελος, τα βιβλία που τηρούνται σε ιατρεία, εργαστήρια και κλινικές, η εφαρμογή των DRG’s (ΚΕΝ) στη νοσοκομειακή περίθαλψη, οι διαδικασίες υποβολής των δαπανών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις ασφαλιστικές εταιρίες, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά.

Το Πρόγραμμα έρχεται αφενός να ανταποκριθεί σε πραγματικές ανάγκες παραγωγής εκπαιδευμένων στελεχών για τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας, αφετέρου στις στελεχιακές απαιτήσεις που δημιουργούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Λεπτομερής περιγραφή του Προγράμματος υπάρχει στην ιστοσελίδα

www.ouc.ac.cy

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Πανεπιστημίου στη διεύθυνση http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx μέχρι και την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013.

Το κόστος για την παρακολούθηση του Προγράμματος ανέρχεται στα 1.200 ευρώ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


199