Δίπλωμα Μηχανολογίας Αυτοκινήτων και μάστερ από τη Σχολή A.T.C. Automotive Technology Center


 Η Σχολή A.T.C. Automotive Technology Center δίνει την ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν με τριετή φοίτηση, πρώτο δίπλωμα στη Μηχανολογία Αυτοκινήτων. Έχει διάρκεια τρία χρόνια, διδάσκεται σε νυχτερινή βάση τις καθημερινές και σε πρωινή βάση τα Σάββατα, όπου γίνονται και οι περισσότερες πρακτικές. Έχει διάρκεια τρία χρόνια, διδάσκεται σε νυχτερινή βάση τις καθημερινές και σε πρωινή βάση τα Σάββατα, όπου γίνονται και οι περισσότερες πρακτικές.

Η Σχολή αποτελεί εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Institute of the Motor Industry (IMI) & IMI Awards Αγγλίας. Μετά το δίπλωμα, ο σπουδαστής μπορεί να αποκτήσει  Master Technician ή Master Mechanic.

Για τα προγράμματα και άλλα ενδιαφέροντα για τη Σχολή μιλήσαμε με τον υπεύθυνο  προγραμμάτων και κατάρτισης του A.T.C. Automotive Technology Center κ. Μελέτη Μελετίου.  

Εγκεκριμένο κέντρο

ΕΡ: Τι πλεονέκτημα δίνει στη σχολή σας το γεγονός ότι αποτελεί εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης του InstituteoftheMotorIndustry & IMIAwards Αγγλίας;

ΑΠ: Η Σχολή αποτελεί εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης του Institute of the Motor Industry (IMI) & IMI Awards Αγγλίας. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εκπαιδεύουμε και ταυτόχρονα πιστοποιούμε. Όμως για να πιστοποιούμε έχουμε την έγκριση του IMI Awards. Το IMI υποδεικνύει στη σχολή πώς θα κάνει τα μαθήματα, δηλαδή ποιαν ύλη θα καλύψει, πόσες ώρες θα καλύψει, ποιοι καθηγητές θα διδάξουν και σε ποιο επίπεδο. Οπότε, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια έρχεται ένα άλλο ανεξάρτητο σώμα, το IMI Awards, το οποίο ελέγχει εάν οι διαδικασίες έχουν γίνει με βάση τα πρότυπα και αν όντως έχουν γίνει σωστά, τότε δικαιολογεί ότι ορθώς έχουμε ζητήσει τα διπλώματα ή πιστοποιητικά για τους φοιτητές και συνεχίζουμε να είμαστε ένα εγκεκριμένο κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Εάν κάτι δεν πάει σωστά τότε υπάρχουν κυρώσεις κατά τις οποίες η σχολή μπαίνει κάτω από επιτήρηση, σε πρώτο στάδιο, και στους τρεις μήνες ξαναγίνεται έλεγχος. Εάν πάλι δεν έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί όπως πρέπει, τότε αποσύρεται η έγκρισή μας ως κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης και επομένως παύει η σχολή να έχει πίσω της το έγκριτο αυτό σώμα.

ΕΡ: ΤιείναιτοInstituteoftheMotorIndustry (IMI)

ΑΠ: Το ΙΜΙ είναι το κατεξοχήν ανεγνωρισμένο εντεταλμένο σώμα από την αγγλική κυβέρνηση, για θέματα επαγγελματικών προτύπων, τεχνολογίας πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ευρύτερο τομέα της επιδιόρθωσης μηχανοκινήτων οχημάτων.

Σε ποια άτομα απευθύνεται

ΕΡ: Σε ποια άτομα απευθύνεται η σχολή σας; Μπορεί να πει κάποιος ότι σας προτιμούν οι απόφοιτοι της Τεχνικής;

ΑΠ: Τα πράγματα σήμερα δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα προτιμά τη σχολή. Τα παιδιά τα οποία προτιμούν τη σχολή προέρχονται και από την Τεχνική Σχολή όμως προέρχεται εξίσου το ίδιο ποσοστό από τα λύκεια. Έχουμε άτομα τα οποία έρχονται από δεύτερο ή τρίτο χρόνο σε πανεπιστήμια, οι οποίοι δοκίμασαν την τύχη τους εκεί θα έλεγα, διότι τα πανεπιστήμια προσφέρουν ακαδημαϊκά μόνο προσόντα και τελικά καταλαβαίνουν ότι σπατάλησαν ένα ή δύο χρόνια χωρίς να είναι κοντά σε αυτοκίνητο. Επίσης έχουμε άτομα τα οποία έκαναν κάποιες λανθασμένες επιλογές είτε σε κολλέγια σε άλλες χώρες ή σε άλλους κλάδους. Έχουμε άτομα από το ΤΕΠΑΚ τα οποία κάνουν παράλληλες σπουδές στη Μηχανολογία Αυτοκινήτου για να έχουν δύο προσόντα. Αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι τελείωσαν απλώς το λύκειο. Στα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται και κοπέλες, από τις οποίες μια απόφοιτός μας στη Λευκωσία ήταν αριστούχα, ήρθε πρώτη και η οποία εργοδοτήθηκε αμέσως σε εταιρεία στη θέση Reception Engineer. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η σχολή προσφέρει και συγκεκριμένα στοχευμένα μαθήματα σε υφιστάμενους μηχανικούς. Δηλαδή κάποιοι μηχανικοί οι οποίοι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσουν βλέπουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν ή να αδειοδοτηθούν με βάση ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τότε παρακολουθούν μαθήματα στοχευμένα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Όπως για παράδειγμα στην «υβριδική τεχνολογία». Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν σήμερα ευρέως στην αγορά. Άρα κάποιος πρέπει να έχει μια ειδική εξειδίκευση, διότι είναι αυτοκίνητα που εμπερικλείουν φοβερούς κινδύνους για τον τεχνικό. Εάν ο τεχνικός δεν ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί, ισοδυναμεί με κάποιον ο οποίος ανοίγει την πρίζα κ βάζει μέσα το δάχτυλό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απονέμονται διπλώματα, αλλά πιστοποιητικά παρακολούθησης πιστοποιημένα από το IMI.

H αποστολή του A.T.C.

ΕΡ: Ποια είναι η αποστολή του εκπαιδευτικού κέντρου τεχνολογίας αυτοκινήτου A.T.C. AutomotiveTechnologyCenter;

ΑΠ: Είναι σημαντικό το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν να δουν από την αρχή ότι στην Κύπρο υπήρχε ένα χάσμα, ένα κενό. Το κενό αυτό ήταν ότι δεν υπήρχε τίποτε μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή κάποιος είτε θα γινόταν τεχνικός στον «μάστρο», το πολύ να τελείωνε Τεχνική Σχολή, ή έπρεπε να πάει στο Πανεπιστήμιο. Οι υπόλοιποι τι γίνονταν; Τίποτε. Με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στα σημερινά δεδομένα, όπου η Κύπρος εισάγει εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο ακριβοπληρώνει, ενώ οι κύπριοι δεν πληρώνονται, δεν εργοδοτούνται γιατί δεν είναι ειδικευμένοι.

Η τεχνολογία σήμερα θέλει ειδικευμένο προσωπικό. Τελείωσε η περίοδος των μηχανικών που ήταν μαυρισμένοι με λάδια και ένα σφυρί που κτυπά. Σήμερα πρέπει να ξέρεις και μαθηματικά, φυσική, χημεία, να είσαι πολύ καλός στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και να έχεις πολλές άλλες ικανότητες για διαχείριση των πελατών και διοίκησης του συνεργείου. Άρα, σήμερα,, ο τεχνικός πρέπει να έχει ένα πακέτο προσόντων. Οπότε, ο σκοπός του ATC είναι να καλύψει αυτό το χάσμα μεταξύ της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα, εμείς προσφέρουμε εκείνο το οποίο λείπει. Εκείνο που λείπει δεν είναι η ακαδημαϊκή μόρφωση, αλλά ούτε και η καθαρά επαγγελματική. Έτσι στα διπλώματά μας το χαρακτηριστικό είναι 50% θεωρία – 50% πρακτική. Αυτό το κενό φαίνεται ότι καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό, διότι με τα τρία κέντρα που έχουμε στη Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο λειτουργούν πέραν των δέκα τμημάτων και συνεχώς έχουμε αυξητικές τάσεις παρόλη την κρίση.

Τριετές δίπλωμα στη μηχανολογία αυτοκινήτων

ΕΡ: Tι  προγράμματα προσφέρετε;

ΑΠ: Αρχικά το ATC εξυπηρετούσε ή επιμόρφωνε υφιστάμενους μηχανικούς. Δηλαδή μέχρι την τελευταία πενταετία κατεξοχήν είχαμε μηχανικούς οι οποίοι προέρχονταν από συνεργεία και είχαν την ανάγκη να επιμορφωθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Για παράδειγμα στη Λευκωσία το κέντρο μας για δυόμισι χρόνια επιμόρφωνε δέκα μηχανικούς της Μερσεντές. Έχουμε επιμορφώσει τους πλείστους τεχνικούς των αντιπροσωπειών συν τους ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους ανεξάρτητων συνεργείων.

Όμως τα τελευταία χρόνια κάπου αυτό είχε κορεστεί. Το πρόγραμμα όμως της Σχολής, με βάση τους κανονισμούς του IMI, κάθε πέντε χρόνια αναβαθμίζεται και επιπλέον άρχισε να υπάρχει αυξημένη ζήτηση από νέους, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι είχαν βρεθεί μεταξύ αυτού του κενού. Κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε να σπουδάσουν για διάφορους λόγους. Κάποιοι ήθελαν να επιμορφωθούν και να πάρουν κάποιο δίπλωμα, να αποκτήσουν άδειες κτλ και δεν υπήρχε ο τρόπος. Ακριβώς με βάση αυτές τις ανάγκες εμείς προσφέρουμε πρώτο δίπλωμα στη Μηχανολογία Αυτοκινήτων (συντήρηση, επιδιόρθωση ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων), το οποίο κατατάσσεται στο Επίπεδο 3 (Level 3). Έχει διάρκεια τρία χρόνια, διδάσκεται σε νυχτερινή βάση τις καθημερινές και σε πρωινή βάση τα Σάββατα, όπου γίνονται και οι περισσότερες πρακτικές. Το δίπλωμα στη Μηχανολογία Αυτοκινήτων καλύπτει στο πρώτο εξάμηνο τη βασική τεχνολογία αυτοκινήτων και λαμβάνουμε υπόψη μας ότι κάποιος δεν ξέρει τίποτε. Στο δεύτερο εξάμηνο αρχίζει να μπαίνει η ηλεκτρονική τεχνολογία και οι διαγνώσεις. Οπότε, οι φοιτητές μας αρχίζουν να εκπαιδεύονται πώς θα διαγνώσουν, πως θα επιδιορθώσουν, γνωρίζουν την ηλεκτρονική τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά μέσα, πώς μπορούν να επικοινωνούν με τα κομπιούτερς, με τα αυτοκίνητα και γενικά γνωρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων στα αυτοκίνητα. Ενώ προχωρούν τα εξάμηνα μπαίνουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα, ειδικά πάνω στην ηλεκτρονική τεχνολογία και τις διαγνώσεις, χωρίς να παραμελούνται τα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων επίσης έχουμε στοχεύσει το δίπλωμα ώστε να καλύψει την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Πρέπει κάποιος να γνωρίζει ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς θα προστατευτεί και πώς πρέπει να αντιδράσει. Παράλληλα, αφού κάποιος προορίζεται να σταθεί στο συνεργείο από μόνος του, σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με τον πελάτη. Άρα υπάρχουν ειδικά μαθήματα για οργάνωση-διοίκηση συνεργείου, επικοινωνία με τον πελάτη, εκτίμηση, κοστολόγηση. Γενικά πως μπορούμε να εξασκήσουμε αυτό το επάγγελμα πρώτα στο γραφείο και μετά στο συνεργείο.

MasterTechnician ή MasterMechanic

Κάποιος τελειώνοντας το δίπλωμά του στα τρία χρόνια του δίνεται η ευκαιρία, εάν θέλει, να προχωρήσει πιο πάνω. Μπορεί να κάνει ακόμα ένα χρόνο στη σχολή μας που είναι το Master Technician ή Master Mechanic όπως ονομάζεται, που όποιος ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να είναι «Master» αυτής της δουλειάς. Δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος θα καθοδηγήσει το προσωπικό, θα δει τις δύσκολες περιπτώσεις, τις διαγνώσεις, θα χειριστεί τον πελάτη, την τακτική και τον προσανατολισμό της εταιρείας, να λύσει δύσκολα προβλήματα. Άρα ανήκει στο ανώτερο προσωπικό ενός συνεργείου μιας εταιρείας. Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί ένα χρόνο, αλλά είναι επίπονο. Συνήθως γύρω στο 30% εγκαταλείπουν.  

Και στα δύο προγράμματα τα διπλώματα εκδίδονται από την Αγγλία και αφού γίνουν όλοι οι έλεγχοι που αναφέραμε, απονέμονται σε ειδικές ημέρες απονομής. Η επόμενη απονομή που έχουμε είναι στη Λευκωσία στις 11 Ιουλίου.

Σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο

ΕΡ: Σε ποιες περιοχές της Κύπρου λειτουργεί η σχολή;   

ΑΠ: Το κέντρο μας στην Πάφο δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, διότι είχαμε κόσμο, ο οποίος ερχόταν ακόμα και από την περιοχή Τυλληρίας για χρόνια στη σχολή. Οπότε τώρα είναι ο τρίτος χρόνος που λειτουργεί το κέντρο στην Πάφο με αρκετή επιτυχία. Τρέχουν τρία τμήματα στην Πάφο, υπάρχει προοπτική για τον Ιανουάριο για ακόμα ένα τμήμα και συντρέχουν ταυτόχρονα άλλα τμήματα με στοχευμένα μαθήματα με υφιστάμενους μηχανικούς μεγάλων συνεργείων στην Πάφο. Στη Λευκωσία έχουμε μετακινήσει το κέντρο από την περιοχή των Λατσιών στην περιοχή της Βιομηχανικής Ιδαλίου-Νήσου. Σκοπός ήταν να καλύψουμε και την ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας μέχρις ότου η σχολή καταφέρει να επεκταθεί στην περιοχή Παραλιμνίου-Ξυλοφάγου. Η Λεμεσός καλύπτεται αρκετά ικανοποιητικά μπορώ να πω με το κέντρο μας στη Λεμεσό.

*ΑΥΡΙΟ ΤΟ Β ΜΕΡΟΣ

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


171