Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο Frederick


To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού  ερευνητικού προγράμματος «Whole Life Management of Sustainable Construction» διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Διαχείριση του Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών», τη Δευτέρα και την Τρίτη 1 και 2 Ιουλίου 2013, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία . Για δηλώσεις  συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος/συμμετοχής που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.whole-life-construction.eu/index.php/training/forthcoming-training.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρα Χρίστο Αναστασίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  c.anastasiou@frederick.ac.cy 

Το πρόγραμμα στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


185