Δωρεές στα σχολεία και για μαθητές


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ*

Είναι γεγονός πως οργανισμοί και πρόσωπα προσφέρουν δώρα και λεφτά σε σχολεία κατά καιρούς. Δεν καταδικάζω το γεγονός της πράξης, δηλαδή των δωρεών. Ιστορικά οι δωρεές αναφέρονται ως χορηγίες, από την εποχή της πρώτης Παγκόσμιας Δημοκρατίας, της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στην Αρχαία Αθήνα οι πλούσιοι αναλάμβαναν ως χορηγοί τα οικονομικά έξοδα των εκδηλώσεων, όπως ήταν θέατρα, Διονύσια κλπ, επίσης σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, για το κράτος, ενίσχυαν με χορηγίες και τις προσπάθειες δημιουργίας στόλου. Ο Σόλωνας, με τον νόμο της Σεισάχθειας αφαίρεσε τους φόρους από τους φτωχούς για να μην γίνουν δούλοι. Συνεπώς ο θεσμός της βοήθειας είναι διαχρονικός και ιερός. Είναι βασική αρχή του Χριστιανισμού.

Η Αλληλοβοήθεια κι η Αλληλεγγύη είναι αρχές που καταδεικνύουν το πόσο κάποιος είναι ανθρωπιστής κι έχει μέσα του όντος την αγάπη προς τον συνάνθρωπό του.

Δυστυχώς, όμως, στις ημέρες μας κάποιοι, μέσα από μικρή η μεγάλη βοήθεια, προσπαθούν να ανταλλάξουν την ανθρωπιστική αυτή πράξη με ίδια συμφέροντα.

Η εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων δεν σημαίνει μόνο οικονομικά ανταλλάγματα αλλά έχει πολλές έννοιες και πολλές παραμέτρους. Αυτές τις παραμέτρους, θεωρώ, πως κάθε νουνεχής, ευσυνείδητος, σώφρον άνθρωπος καταδικάζει. Ειδικά, όταν τέτοιου είδους ενέργειες, με στόχους εξυπηρέτησης ίδιων συμφερόντων, τεκταίνονται εντός των σχολείων, τα οποία σχολεία είναι και πρέπει να είναι ο ναός της Δημοκρατίας, ο ναός των πανανθρώπινων αρχών και αξιών. Εντός των σχολείων είναι ανεπίτρεπτο και ανήθικο να προσπαθεί ο οποιοσδήποτε, όποιος κι εάν είναι αυτός, είτε άνθρωπος, είτε οργανισμός, είτε κόμμα να προωθεί τα δικά του συμφέροντα, με όποιον τρόπον και με όποιο επιχείρημα κι εάν επικαλείται.

Ως Νομοθετικό Σώμα, θα πρέπει να ελέγξουμε σοβαρά το νομοθετικό πλαίσιο των δωρεών κι εάν διαπιστώσουμε τις όποιες αδυναμίες, οι οποίες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, πρέπει να τις διορθώσουμε, ώστε να λυθεί με σοβαρότητα και με αποφασιστικότητα το ζήτημα αυτό.

Στις Δημοκρατίες, οι διάφορες νομοθεσίες πρέπει να ελέγχονται συχνά, να κρίνονται πρακτικά και επιστημονικά, εκ της πορείας κι εκ των αποτελεσμάτων τους και να γίνονται σε αυτές εκείνες οι βελτιώσεις που θα βοηθούν την κοινωνία των ανθρώπων, οικονομικά, ψυχολογικά, με στόχο πάντοτε την αλληλοβοήθεια.

Οι διευθυντές των σχολείων, με βάση την έως τώρα νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τις επισκέψεις και τις δωρεές, αφού δεν υπάρχει νομοθεσία που να ενισχύει πιθανή άρνηση του Διευθυντή να απορρίψει χορηγία ή δωρεάν. Συνεπώς, είναι καιρός, να δούμε πως λύνουμε τα θέματα αυτά, ενισχύοντας τις διευθύνσεις των σχολείων, με θεσμοθετημένους μηχανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εχεμύθεια και το απόρρητο τόσο των δωρητών όσο και των αποδεκτών της δωρεάς, για λόγους προστασίας και των δύο. Επίσης, η διαφήμιση δεν μπορεί να γίνεται μέσα στα σχολεία διότι στέλνει ένα αρνητικό παιδαγωγικό μήνυμα προς τους μαθητές μας ότι όταν μεγαλώσετε και γίνετε και εσείς ισχυροί δύνασθε να εκμεταλλεύεσθε τη φτώχεια των συνανθρώπων σας για σκοπούς αυτοδιαφήμισης κι αυτοπροβολής. Αφού ο στόχος είναι η βοήθεια προς άπορους μαθητές η διαφήμιση δεν έχει χώρο μέσα στην παιδαγωγική αρχή της βοήθειας προς τα παιδιά μας, τα οποία είναι οι συνεχιστές μας και οφείλουμε να τους δώσουμε εμπράκτως τις γνήσιες ηθικές αρχές κι αξίες.

Γνωρίζω, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, πως μεγάλος αριθμός ανθρώπων και οργανισμών είναι ευαισθητοποιημένοι κι έχουν αγνές προθέσεις, γι’ αυτό δίνουν σημαντικά ποσά προς ενίσχυση χαμηλότερων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας μας και με χορηγίες σε μορφή δώρων βοηθούν ουσιαστικά άπορους μαθητές, όλους αυτούς και δεν είναι της ώρας και της στιγμής να αναφερθώ σε πρόσωπα και οργανισμούς, ως μέλος του νομοθετικού σώματος, τους ευχαριστώ για το θεάρεστο αυτό έργο.

Τονίζω, πως αυτό που ψέγω, είναι το γεγονός της ανειλικρινούς δωρεάς ή χορηγίας, διότι είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο ο πόνος μικρών παιδιών, λόγω οικονομικών προβλημάτων των οικογενειών τους, να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από καιροσκόπους.

* Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Βουλευτής Αμμοχώστου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter295