Δύο Βιωματικά Εργαστήρια στο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου στη Λευκωσία


Τα δύο εργαστήρια θα διεξάγονται παράλληλα γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο το ένα από αυτά. Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια συμπληρώνοντας τα έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.cyacl.com)

Η δήλωση συμμετοχής να αποσταλεί ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (φαξ) στον αριθμό 22378500, το αργότερο μέχρι και τη Πέμπτη 9 Μαϊου 2012.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο εργαστήριο είναι 20 Ευρώ για τα μέλη του Συνδέσμου και 30 Ευρώ για όσους δεν είναι μέλη. Περιλαμβάνει το φάκελο εργασιών του εργαστηρίου, καθώς και καφέ με αλμυρά.
Όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να παρουσιαστούν στο χώρο διεξαγωγής του εργαστηρίου χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


86