Δυο διδακτορικές υποτροφίες του World Olive Center for Health με Χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη


   Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (WOCH) με την Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, ανακοινώνει δύο ετήσιες υποτροφίες. Υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα ή την Κύπρο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στην επιστημονική επιτροπή του WOCH  το λεπτομερές βιογραφικό τους σημείωμα και περιγραφή του επιστημονικού έργου τους σχετικά με το ελαιόλαδο και την υγεία.

 

Η επιτροπή θα ανακοινώσει τους αποδέκτες των δύο υποτροφιών κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Olympia στις 12 Μαΐου 2019.

 

Το ετήσιο ποσό υποτροφίας είναι 11.000 ευρώ για κάθε υποψήφιο διδάκτορα

 

Για περισσότερες πληροφορίες, στο WOCH στο [email protected][email protected]Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

175