Δύο τριετείς υποτροφίες μέσω ΙΚΥΚ από το Ην. Βασίλειο για απόκτηση διδακτορικού τίτλου


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK), δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στα πλαίσια του Σχεδίου Κοινοπολιτειακών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές πλήρους φοίτησης ή φοίτησης εναλλακτικής τοποθεσίας (split-site studies) στο Ηνωμένο Βασίλειο, διάρκειας τριών ετών, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου/διπλώματος και θα παραχωρηθούν σε υποψήφιους προερχομένους από όλες τις Χώρες-Μέλη της Κοινοπολιτείας, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Ολόκληρη η προκήρυξη στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


119