Δύο υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε Κυπρίους για το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας προκηρύσσει τις υποτροφίες σε αλλοδαπούς υπηκόους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα της χώρας  το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το καλοκαίρι του έτους 2015:

Στην Κύπρο προσφέρονται:

α) Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνεται τόσο η νέα  υποτροφία όσο και τυχόν ανανέωση υποτροφίας με προτεραιότητα στη δεύτερη.

β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προκήρυξη εδώ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147