ΕΔΥ: Προαγωγές σε μόνιμες θέσεις Επιμελητή, 1ης Τάξης, ΥΠΠ


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πλήρωσης τριών μόνιμων θέσεων Επιμελητή, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, που παρέμεναν κενές ύστερα από την με απόφασή του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ημερομηνία 21.10.16 στην Προσφυγή αρ. 1262/2013 (Χρυστάλλα Χατζηκυριάκου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας), αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στην εν λόγω θέση, αναδρομικά από 1.4.13, στις πιο κάτω:

1. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Έφη

2. ΠΑΝΑΓΗ Ελισάβετ

3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Γεωργία

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


79