ΕΔΥ: Προαγωγές στο ΑΞΙΚ


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι:

*Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Κλάδου Γενικών Σπουδών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.1.19, στον ΤΑΜΑΜΗ Δημήτριο.

*Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Εκπαιδευτών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή, από 1.1.19, στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Αλέξανδρο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

348