ΕΔΥ: Προαγωγή σε Ανώτερο Τεχνικό Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπ. Παιδείας


Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης μιας κενής μόνιμης θέσης Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή από 1.8.19 στη ΜΕΝΟΙΚΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρία.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

89