ΕΕ: Ελλάδα και Κύπρος έχουν πετύχει τους στόχους για συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΚΥΠΕ)- Η ΕΕ έχει επιτύχει το στόχο της για το μερίδιο ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες μακριά από το στόχο για τις πρόωρες εγκαταλείψεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Eurostat.

Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι ότι τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έως το 2020. Μέχρι το 2018, η ΕΕ έφθασε το 40,7%. Το 2002, όταν η καταγραφή ξεκίνησε ήταν στο 23,6% και σημειώθηκε σταθερή αύξηση. Αυτός ο ρυθμός αύξησης ήταν ακόμη πιο σημαντικός για τις γυναίκες (από 24,5% το 2002 σε 45,8% το 2018) από ό, τι για τους άνδρες (από 22,6% έως 35,7%), δηλαδή γυναίκες είναι υψηλότερα και οι άνδρες εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το συνολικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ηλικίας 18-24) μειώθηκε σταθερά στην ΕΕ από 17,0% το 2002 σε 10,6% το 2018. Οι νεαρές γυναίκες (8,9%) επηρεάζονται λιγότερο από τους νέους άνδρες (12,2% ). Ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ κάτω από το 10% έως το 2020.
Στην Κύπρο το 36,0% των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2002 την τριτοβάθμια εκπαίδευση (35,9% για τους άνδρες και 36,1% για τις γυναίκες) και αυξήθηκε σε 57,1% το 2018 (49,2% για τους άνδρες και 64,4% για τις γυναίκες). Ο στόχος της χώρας ήταν 46,0%.
Επιπλέον, στην Κύπρο το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχουν λάβει μέση ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση το λιγότερο και οι οποίοι σήμερα δεν παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση ήταν 14,9% (22,5% για τους άνδρες και 8,2% για τις γυναίκες) και μειώθηκε στο 7,8% το 2018 (9,9% για τους άνδρες και 6,0% για τις γυναίκες). Ο στόχος χώρας ήταν 10,0%.
Στην Ελλάδα, το 23,5% των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών ολοκλήρωσε με επιτυχία την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2002 (22,2% άνδρες και 24,9% γυναίκες) και το ποσοστό αυξήθηκε σε 44,3% το 2018 (37,5% για τους άνδρες και 51,3% για τις γυναίκες). Ο στόχος χώρας ήταν 32,0%.
Επιπλέον, στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών με το κατώτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν τελούσε υπό εκπαίδευση ή κατάρτιση το 2006 ήταν 15,1% (19,6% για τους άνδρες και 10,6% για τις γυναίκες) και μειώθηκε στο 4,7% το 2018 (5,7% για τους άνδρες και 3,6% για τις γυναίκες). Ο στόχος χώρας ήταν 10,0%.
Το 2018, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2002 σε κάθε κράτος μέλος για το οποίο είναι διαθέσιμες οι χρονολογικές καταγραφές. Το 2018, το ήμισυ τουλάχιστον του πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λιθουανία (57,6%), την Κύπρο (57,1%), την Ιρλανδία (56,3%), το Λουξεμβούργο (56,2%) και τη Σουηδία (52,0%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (24,6%) και στην Ιταλία (27,8%). Δεκαέξι κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβούν τον εθνικό στόχο για το 2020 για τον δείκτη αυτόν: το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, και η Πολωνία. Το 2018, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερο για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη.
Σε σύγκριση με το 2006, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση μειώθηκε το 2018 σε όλα τα κράτη μέλη, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες χρονολογικές σειρές, με εξαίρεση την Τσεχία (αύξηση από 5,1% σε 6,2%), τη Σλοβακία (από 6,6% σε 8,6% ) και τη Σουηδία (από 8,6% σε 9,3%). Το 2018 παρατηρήθηκε η χαμηλότερη αναλογία των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην Κροατία (3,3%), τη Σλοβενία ​​(4,2%), τη Λιθουανία (4,6%), την Ελλάδα (4,7%), την Πολωνία (4,8%) και την Ιρλανδία (5,0%). Ενώ τα υψηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στην Ισπανία (17,9%), τη Μάλτα (17,5%) και τη Ρουμανία (16,4%). Δεκατρία κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει τον εθνικό τους στόχο για το 2020 για τον δείκτη αυτόν: Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Σλοβενία. Το 2018, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν χαμηλότερο για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με εξαίρεση τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


251