ΕΕΥ: Αλλαγή ημερομηνίας για συνεντεύξεις για προαγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, συνέχεια της ανακοίνωσή της ημερομηνίας 24.1.2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι τις συνεντεύξεις για την πλήρωση δύο θέσεων Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (1 θέση - ημερομηνία προκήρυξης 2.11.2015) και Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (1 θέση - ημερομηνία προκήρυξης 27.6.2016) θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 9.00 π.μ. και όχι την 1η Φεβρουαρίου 2017, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter26