ΕΕΥ: Αλλαγή ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στους πρώτους πίνακες διορισίμων 2018


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2017 (Ν.61(Ι)/2017), που δημοσιεύτηκε σήμερα 16.6.2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4604, (Παρ.Ι(Ι)), η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής για εγγραφή στους πρώτους πίνακες διορισίμων 2018, θα είναι η 30η Ιουνίου 2017.

Για τα επόμενα έτη, τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων θα είναι η 31η Αυγούστου.

Οι πιο πάνω προθεσμίες ισχύουν και για την υποβολή αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων ατόμων με αναπηρίες (έντυπο ΕΕΥ01Δ).

Η Επιτροπή προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται συχνά την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΥ (http://www.eev.gov.cy) για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη Νομοθεσία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132