ΕΕΥ: Aναθεωρημένoi πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2017, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2017, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένος πίνακας διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, για την ειδικότητα Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική) στις Κλίμακες Α8 – Α10 – Α11, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί μετά από εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο πίνακα διοριστέων και τον ειδικό κατάλογο που είχαν αναρτηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 20
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


151