ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σήμερα,15 Οκτωβρίου 2018, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων και ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, για την ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί μετά από εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε σχέση με τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες διοριστέων και διορισίμων που είχαν αναρτηθεί στις 25.9.2018.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω πίνακες/κατάλογοι είναι προσωρινοί, και έχουν καταρτιστεί μόνο για σκοπούς πλήρωσης έκτακτων θέσεων (με σύμβαση), στην ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019, δεδομένου ότι, μετά την προσφορά διορισμού με σύμβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, που αναρτήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για κάλυψη ορισμένων θέσεων με σύμβαση για τη σχολική χρονιά 2018- 2019. Τελικοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων, καθώς και τελικοί ειδικοί κατάλογοι διοριστέων και διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, θα αναρτηθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2019, όπως προνοούν τα άρθρα 28Β και 28ΒΒ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


183