ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από  6η Σεπτεμβρίου 2013.

 Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


68