ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδική Εκπαίδευση)


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 9 Ιανουαρίου 2017.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
1.  Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

12764

Δώρα Χαβάτζια Παπαγεωργίου

Σχολή Τυφλών (16) + Σχολή Κωφών (7)

Σχολή Τυφλών (9) + Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας (9) + Σχολή Κωφών (5)

2. Λογοθεραπείας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

13995

Δήμητρα Αλεξάνδρου

Κλήρου (9) + Ανάγυια (8) +

Παλαιχώρι (6) + Φαρμακά (6)

Κλήρου (11) + Ανάγυια (6) + Παλαιχώρι (6) + Φαρμακά (6)

16911

Μιχάλης Αναστασιάδης

Λακατάμεια (17) + Τσέρι (8) + Λευκωσία (4)

Λακατάμεια (21) + Τσέρι (4) + Λευκωσία (4)

3. Κωφών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

16778

Γιαννούλα Λουβαριώτη

Πέρα Χωριό Νήσου (12) + Λατσιά (8)+ Σχολή Τυφλών (5) + Δάλι (4)

Πέρα Χωριό Νήσου (10) + Λατσιά (8)+ Δάλι (6) + Σχολή Τυφλών (5)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter16