ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2013.

1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Εκπαιδ.Χρυσοχοΐας/Αργυροχοΐας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

18462

Μιχαηλίδης Κρίστης

Πάφο(12)+Π.Χρυσοχούς(10)

Π.Χρυσοχούς(10)+Πάφο(4)+

Λευκωσία(8)

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Εκπαιδ.Διακοσμητικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

18490

Πολάτογλου Πρόδρομος

Πάφο(11)

Πάφο(19) μερική απασχόληση

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


93