ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις και διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με ισχύ από την 7η Ιανουαρίου 2013.

Για να δείτε τις μεταθέσεις και διορισμούς  κάντε κλικ στο πιο κάτω έγγραφο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


79