ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καθηγ. Ιταλικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

15369

Βασιλική Τζώρτσου-Δαμιανού

Λεμεσό(18)

Αγρό(18) ΚΙΕ

 

Καθηγ.Ρωσσικών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19774

Μιχαλάκης Πάσπατας

Λεμεσό(24)

Π.Χρυσοχούς(14)+Πάφο(10)

19872

Ιλιάδα Στυλιανού

Π.Χρυσοχούς(14)+Πάφο(10)

Λεμεσό(24) (ειδικός λόγος)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

41