ΕΕΥ: Ενημερωτικό σημείωμα για διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπ. Κύπρου


Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή του προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

  1. Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  2. Το Πρόγραμμα διαρκεί οκτώ μήνες (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα) και περιλαμβάνει έξι μαθήματα και Σχολική Εμπειρία. Το Πρόγραμμα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www. proy.ucy. ac. cy).
  3. Τα μαθήματα προσφέρονται σε απογευματινή φοίτηση (3.00μ.μ.-7.00μ.μ.), τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα που διεξάγονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα προσφέρονται σε Λευκωσία και Λεμεσό, ενώ τα μαθήματα που θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη θα προσφέρονται μόνο στη Λευκωσία.
  4. Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται σε δύο φάσεις, κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, τρεις φορές την εβδομάδα και διαρκεί 39 ημέρες. Κατά τις ημέρες της Σχολικής Εμπειρίας, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν κανονικά το ωράριο των σχολείων (7.30π.μ.-1.35μ.μ.). Για τη Σχολική Εμπειρία χρησιμοποιούνται δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στα οποία υπάρχουν συντονιστές-βοηθοί διευθυντές και μέντορες-καθηγητές υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται ήδη στα σχολεία μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε ένα μόνο εξάμηνο.
  5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος, οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά μπορούν να απαλλαγούν από μέρος των θεωρητικών μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί και εξασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  6. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποστείλει ενημερωτική επιστολή σε αυτούς που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Για περισσότερες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.prov.ucv.ac.cv Αριθμός Τηλεφώνου: 22892945 Αριθμός Τηλεομοιοτύπου: 22894488 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: proipiresiaki@ucv.ac.cv
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


243