ΕΕΥ: Καταλόγοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, θα ανακοινώσει τους καταλόγους με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, μέχρι τις 31.8.2017.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους θα μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, από την Δευτέρα 6 Μαρτίου μέχρι την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138