ΕΕΥ: Καταργούνται ειδικότητες της θέσης Εκπαιδευτή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, από την 1.10.2019, καταργούνται ειδικότητες της θέσης Εκπαιδευτή, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η απόφαση της Επιτροπής, βασίστηκε σε εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, και λόγω της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι από σήμερα 19.4.2019, τερματίζεται η παραλαβή αιτήσεων για εγγραφή στους πιο κάτω πίνακες διοριστέων και διορισίμων.

Γεωπονίας (Φυτική Παραγωγή)

Α8-Α10-Α11

Γεωπονίας (Ζωική Παραγωγή)

Α8-Α10-Α11

Γεωπονίας (Ανθοκομία-Κηποτεχνία)

Α8-Α10-Α11

Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική)

Α8-Α10-Α11

Ηλεκτρολογίας (Ρεύμα Υψηλής Έντασης)

Α8-Α10-Α11

Μηχανολογίας (Θερμοδυναμική Ενέργεια)

Α8-Α10-Α11

Μηχανολογίας (Μηχανική Παραγωγής)

Α8-Α10-Α11

Ξενοδοχειακών (Γενικά)

Α8-Α10-Α11

 

Από την 1.10.2019 θα ισχύουν οι πιο κάτω ειδικότητες στη θέση Εκπαιδευτή για τους πίνακες διοριστέων και διορισίμων. Ως εκ τούτου η παραλαβή αιτήσεων για τους πίνακες αυτούς συνεχίζεται.

Μηχανολογίας (Γενική)

Α8-Α10-Α11

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Α8-Α10-Α11

Ηλεκτρολογίας (Γενική)

Α8-Α10-Α11

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Α8-Α10-Α11

Δομικών (Πολιτική Μηχανική Κατασκευές)

Α8-Α10-Α11

Δομικών (Αρχιτεκτονική)

Α8-Α10-Α11

Ξενοδοχειακών (Γενικά)

Α5-Α7

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)

Α8-Α10-Α11

Ξενοδοχειακών (Τραπεζοκομία)

Α5-Α7

Ξενοδοχειακών (Μαγειρική)

Α8-Α10-Α11

Γραφικών Τεχνών

Α8-Α10-Α11

Διακοσμητικής

Α8-Α10-Α11

Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

Α8-Α10-Α11

Σχεδίαση Επίπλων

Α8-Α10-Α11

Σχεδίαση Ενδυμάτων

Α8-Α10-Α11

Αργυροχοίας/Χρ υ σοχοίας

Α8-Α10-Α11

Γεωπονίας (Γενική)

Α8-Α10-Α11

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


221