ΕΕΥ: Μεταθέσεις Διευθυντών και Β. Διευθυντών Α Μέσης, μέχρι 1η Ιουλίου. Προαγωγές μετά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, λόγω της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποπαγοποίηση των προαγωγών και νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως προνοείται στη σχετική νομοθεσία, θα προχωρήσει σύντομα σε προαγωγές.  Για το λόγο αυτό, έχει αποφασίσει να μην ανακοινώσει μεταθέσεις σε καμία από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Μέση Γενική, Μέση Τεχνική, Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική).  Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεταθέσεις Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Α΄ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι την 1η Ιουλίου 2014.

     Διευκρινίζεται ότι οι Διευθυντές και οι Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Μέσης Γενικής δεν επηρεάζονται από τις επικείμενες προαγωγές.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160