ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδική)


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2016.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter14