ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2019 τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής  Εκπαίδευσης ( Προδημοτική Εκπαίδευση) με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2019

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

6