ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών  Σχολείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  (Προδημοτική  Εκπαίδευση), με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2016.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

 Αρ.Φακ.           

Ονοματεπώνυμο                         

Από                                          

Εις                          

 8102

 Βασούλα Παναγή

 Ανάγυια (25)

Αρεδιού (11) + Εργάτες (10) +
Δευτερά (4)

 14529

 Γεωργία Χαραλάμπους

Ταμασό (27) +
Ψημολόφου (2)

 Ανάγυια (29)

 15768

 Παυλίνα Ζυμαρά

Αρεδιού (12) +Εργάτες (10) + Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου (7)

 Ταμασό (27) + Ψημολόφου (2)

 
16139

 
Μαρία Δημητρίου


Κοράκου (10) + Λατσιά (8) +Φαρμακά (7) + Ανάγυια (4)

 
Κοράκου (10) + Λατσιά (7)
+ Φαρμακά (7) + Αγ. Μαρίνα
Ξυλιάτου (5)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter14