ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΣΕ

5179

Πανίκος Λουκά

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου (3/5) + Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (2/5)

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας- Αμμοχώστου (5/5)

5949

Ελένη Παπανικόλα

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου (5/5)

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας- Αμμοχώστου (3/5) + Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (2/5)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter11