ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 30η Νοεμβρίου 2016.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΙΣ

5602

Ιωάννης Σαββίδης

Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λευκωσίας (4/5) + Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λεμεσού (1/5)

Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λευκωσίας (3/5) + Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λεμεσού (2/5)

5179

Πανίκος Λουκά

Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λευκωσίας (5/5)

Επαρχιακό Γραφείο
Παιδείας Λευκωσίας (4/5) + Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (1/5)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter16