ΕΕΥ: Mεταθέσεις και διορισμοί Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


64