ΕΕΥ: Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ο κατάλογος μεταθέσεων-τοποθετήσεων στο πιο κάτω έγγραφο: 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
74