ΕΕΥ: Μεταθέσεις και τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

23