ΕΕΥ: Μόνμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Δασκάλου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 15 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού σε άτομα που δεν θα απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, θα ανακληθεί.

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

15623

Αθηνούλα Κωνσταντίνου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

15384

Κατερίνα Πτωχοπούλου

Τόχνη (29)

16074

Νικολίνα Καραολιά

Ασγάτα (29)

15781

Θεοχάρης Αρτεμίου

Λεμεσό (29)

16677

Μαριάννα Μιλτιάδου

Λεμεσό (29)

16425

Σύλβια Νικολαίδου

Πάφο (29)

15558

Φιλιώ Κωνσταντίνου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

21692

Γρηγορία Γαβριηλίδου

Πόλη Χρυσοχούς (29)

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Αρ.Φακ.

Αρ. Ταυτότητας/Ονοματεπώνυμο

Σε

21408

793354

Παραλίμνι (29) (Ειδικοί λόγοι)

21693

Μιχαλάκης Σκαπούλης

Λακατάμεια (29) (Ειδικοί λόγοι)

 

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Σε

21439

Ιωάννης Ιωάννου

Ύψωνα (29)

21438

Γεώργιος Παρμαξής

Πολεμίδια Κάτω (29)

16572

Μάριος Κωνσταντινίδης

Ακρωτήρι (29)

16256

Θεόδωρος Ηρακλέους

Ξυλοφάγου (29)

15873

Άννα Βαλανίδου

Πισσούρι (29)

15874

Χριστίνα Παπαμιχαήλ

Λιοπέτρι (29)

15870

Άρτεμις Βασιλείου

Γεροσκήπου (29)

21272

Φάνη Χαραλαμπίδου

Κολόσσι (29)

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

8