ΕΕΥ: Οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, μέχρι τις 31/8/2013.

Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ.. Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Οι μονάδες μετάθεσης αποτελούν μέτρο σύγκρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών υπολογίζει για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης. Στα πιο κάτω αρχεία οι μονάδες έχουν υπολογιστεί για την υπηρεσία του κάθε εκπαιδευτικού μέχρι τις 31/8/2013:

Μονάδες Προδημοτικής (ημερομηνία αρχείου: 10/4/2013)
Μονάδες Δημοτικής (ημερομηνία αρχείου: 10/4/2013)

Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ημερομηνία αρχείου: 10/4/2013)
Μονάδες Μέσης Γενικής (ημερομηνία αρχείου: 10/4/2013)
Μονάδες Μέσης Τεχνικής (ημερομηνία αρχείου: 10/4/2013)

Σημειώνεται ότι στα αρχεία δεν περιλαμβάνονται συμβασιούχοι/έκτακτοι εκπαιδευτικοί λόγω τοποθέτησης τους με κριτήριο τη σειρά τους στον  Πίνακα Διοριστέων. Επίσης δεν περιλαμβάνονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ημερομηνία αφυπηρέτησης 1/9/2013. 
Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών:
 

Επεξήγηση και παράδειγμα για Δημοτική Εκπαίδευση
Επεξήγηση και παράδειγμα για Μέση Εκπαίδευση
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμό μονάδων εκπαίδευσης για Μέση Εκπαίδευση (8/12/2011)

Όπως περιγράφεται και στα προαναφερθέντα αρχεία οι μονάδες κάθε εκπαιδευτικού είναι το άθροισμα των μονάδων οικογένειας, των μονάδων ετών υπηρεσίας και των μονάδων υπηρεσίας. Στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας ο μαθηματικός τύπος λαμβάνει υπόψη την απόσταση του τόπου εργασίας από τη διαμονή (έδρα) του εκπαιδευτικού, τη δυσμένεια του τόπου εργασίας (A, B, C, D, E, F, G, H) και τον τύπο του σχολείου (π.χ. τετραθέσιο).

Επιπρόσθετα Αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε:
Αποστάσεις τόπων εργασίας

Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 2002-2013
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Μέσης Γενικής 2012-2013
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2012-2013
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2011-2012

Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2010-2011
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2009-2010
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2008-2009
Έδρες, δυσμένειες και τύποι σχολείων Προδημοτικής 2007-2008

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


425